@plec

Els alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat tenen l’opció de fer @plec. L’@plec és un grup de reflexió i maduració personal dirigit per un o dos responsables (professors o exalumnes de l’escola). El grup es troba en horari  extraescolar a determinar amb els alumnes (habitualment és una hora i mitja al migdia). És un grup de debat on es parla de temes d’actualitat i es comparteixen els diferents punts de vista sobre els fets que ens envolten. Ocasionalment, també es troben fora de l’escola per participar en activitats d’interès per al grup.

Gràcies!

Anna Gargallo  Coordinadora d’Acció Tutorial i Pastoral (ATP)

Díptic @plec 1r Batx.
Díptic @plec 4t ESO