ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L'ESO és la darrera etapa del sistema educatiu obligatori que agrupa els nois i les noies entre els 12 i els 16 anys.

Presentació ESO a famílies de 6è de Primària
Presentació ESO a l'Escola Lurdes
Presentació viatge final d'etapa

L’ESO atén de manera especial les necessitats de tots els alumnes, els interessos i aptituds que es manifesten específicament en aquesta franja d’edat. Per tant, el nostre objectiu és ajudar els nois i les noies tant en el seu creixement intel·lectual, com en el seu creixement com a persones.

És una etapa que permet que tots els nois i noies accedeixin als elements culturals en el marc del desenvolupament personal complet, ja que és on adquireixen els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors que els condueixen a l’autonomia individual per tal d’assumir els seus deures i exercir els seus drets dins de la societat de la qual formen part.

 • L’orientació personal és bàsica i necessària en els alumnes d’aquesta etapa ja que es troben en el període evolutiu en què es produeixen els canvis propis de l’adolescència.

 • L’orientació acadèmica durant l’ESO facilita la construcció del propi currículum per part dels alumnes, de tal manera que puguin experimentar quines àrees són les més adequades als seus interessos i capacitats. S’ofereix una formació integrada que atén fets i conceptes, estratègies d’aprenentatge i actituds, valors i normes.

 • L’orientació professional és important per garantir el coneixement del món del treball i per tal que se’n formin una imatge adequada. També és necessària per a orientar l’alumnat en el seu futur més immediat.

Escola multilingüe

 1. Agrupaments flexibles d’anglès en tots els cursos
 2. Matèries en anglès
  • Natural Science-1r ESO
  • Physical Education – 2n ESO
 3. Auxiliars de conversa nadius a tots els cursos.
 4. Segona llengua estrangera a escollir entre francès i alemany durant tot l’ESO.
 5. Intercanvis lingüístics amb França, Alemanya i Holanda.
 6. Títols oficials: First Certificate (Batxillerat).
 7. Concursos: School Song Contest, The Fonix.

Pla TAC

 • Durant l’etapa de l’ESO, l’alumnat disposa d’un ordinador portàtil propi que s’utilitzarà a les classes com a eina en la nostra metodologia que integra les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.

Tasta l'Escola ESO, Batxillerat i FP

Alumnes de l'Escola Lurdes a l'Escola Pia Balmes

Una pinzellada al SUMMEM

Treballem a partir de metodologies que potencien l’aprenentatge significatiu, construït sobre els coneixements previs, i que parteixen dels interessos de l’alumne. Pedagògicament oferim moltes propostes perquè som conscients que cada persona aprèn de maneres diverses i que el més important és que cadascú descobreixi allò que li agrada.