Extraescolars 2019-20 / Informació general

DADES IMPORTANTS

 • INICI – Totes les activitats començaran el primer dia de curs, 13 de setembre, excepte les activitats de P3: Natació, Sensibilització Musical, Anglès Kids&Us i Ioga que s’iniciaran la primera setmana d’octubre.

 • FINAL – La finalització de totes les activitats, tant esportives com culturals, serà el penúltim dia d’escola, ja que el darrer dia lectiu es farà jornada intensiva.

 • SORTIDES – La sortida serà:

 • INFANTIL:

 • ANGLÉS KIDS&US: a les aules del 1r pis.

 • NATACIÓ: Espai Calassanç (Travessera de Gràcia)

 • ESCOLA ESPORTIVA: Balmes 210

 • LUDOTECA (17.00 a 17.50) a l’espai de ludoteca del 1r pis. La sortida serà per l’espai Calassanç a les 18h

 • IOGA: Balmes 208

 • RESTA D’ALUMNES I ETAPES

 • Escola Futbol i bàsquet (espai Calassanç)

 • Bàsquet i Futbol competició (Balmes, 218)

 • Resta activitats Balmes 208 (porteria)

 • *Els horaris de sortida definitius dependran de la situació covid i s’acabaran de decidir al setembre.

PAGAMENT

 • Els pagaments es realitzaran per rebut mensual al mateix compte bancari on es factura l’Escola. Per a aquells alumnes que són de fora de l’Escola, també es facturarà un rebut al número de compte que facilitin en el moment de formalitzar la inscripció (Full de Dades Bancàries). Cal tenir present que es facturaran 10 mensualitats (excepte les famílies de P3 que fan 9 mesos d’activitat), de setembre a juny.

 • En concepte de despeses en la tramitació d’altes i gestió en el procés d’inscripció, s’aplicarà una tarifa de 16,5 € de matriculació per participant, no per activitat.

 • És important tenir present que en cas de voler donar de baixa un alumne d’alguna activitat cal fer-ho 10 dies feiners abans de final de mes. En cas contrari l’Escola no podrà retornar la mensualitat.

 • A partir del mes de maig no es podrà donar de baixa cap alumne de qualsevol de les activitats extraescolars.

INFORMACIÓ

 • Per motius organitzatius, si una activitat no arriba al mínim d’alumnes establert, pot veure’s modificada en la seva franja horària o, en el pitjor dels casos, fins i tot es podria anul·lar l’activitat. La segona setmana de juliol es faran públics els possibles canvis d’horari de les activitats extraescolars, incloent tota la informació en cas de canvis i/o anul·lacions.

 • Es realitzaran reunions informatives de diferents activitats on s’explicarà el funcionament específic d’aquestes i es resoldran els dubtes que es puguin generar. Aquestes reunions estan especialment recomanades a aquelles famílies d’alumnes que hi participen per primera vegada. Les dates de les reunions s’informaran una vegada començat el curs.

 • Els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i 1r d’ESO que realitzen qualsevol activitat a partir de les 18:00h, en acabar les classes a les 17:00 o a les 17:15h hauran d’anar directes a Aula de treball (4t, 5è i 6è) o a Mediateca (ESO). En cas de voler sortir de l’Escola hauran de presentar una autorització per escrit.

 • Per a un millor funcionament de les activitats, cap alumne podrà circular per l’Escola lliurament durant l’horari no lectiu, és a dir, dimecres migdia (ESO) i cada tarda a partir de les 17:00h.

 • Només per a alumnes de les activitats de Futbol Sala, Bàsquet de 3r de Primària a Batxillerat. L’equipament de competició es podrà utilitzar també per Educació Física. Per a la seva adquisició podeu realitzar la compra on-line o els dijous a la tarda a secretaria.

MATRICULACIÓ

 • PAS 1 – Emplenar el següent formulari. FORMULARI D’INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS

 • A partir del 15 de juliol es faran públics els llistats d’activitats (no publiquem els noms i cognoms, publiquem els noms de les activitats) tot confirmant si l’activitat ha patit algun canvi de dia i/o hora.

 • PAS 2 – Enviar l’autorització omplerta i signada a Laura Dávila per mail. En cas de realitzar la matriculació fora dels dies assenyalats, per motius organitzatius, l’Escola no podrà garantir la inscripció de l’alumne. Restem oberts a resoldre els vostres dubtes en relació a les inscripcions. Podreu adreçar-vos a la Coordinació d’EXTRAESCOLARS: Laura Dàvila: laura.davila@balmes.epiadeu.cat

 • Només els participants a les activitats que siguin de fora de l’Escola, hauran d’adjuntar el Full de Dades Bancàries i el full de Protecció de Dades que també trobaran disponible a la pàgina web de l’Escola.

 • Per a les activitats de Futbol Sala, Bàsquet de competició (de 3r de primària a 2n de batxillerat) caldrà adjuntar una fotocòpia de la Targeta Sanitària (CATSALUT de color blau) del participant. Per a totes les altres activitats, no cal portar cap documentació complementària.

 • Reservem el dret a poder donar d’alta una activitat si no ha estat respectat el termini d’inscripció.

OBJECTIUS

 • Generar una oferta educativa de qualitat en temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’Escola, sense distincions i de manera optativa.

 • Desenvolupar el projecte educatiu de l’Escola a partir de l’educació en el lleure.

 • Assegurar l’atenció dels infants i joves abans i després de l’horari curricular, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.

 • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.

 • Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.

RESPONSABLES

Els responsables de l’Educació en el lleure a l’Escola Pia Balmes i que estan al vostre servei són: