La Dimensió Interior a la nostra Escola

El projecte de DIES (dimensió interior, emocional i social) va sortir com una política de l’Assemblea d’ara fa 8 anys, i podem dir que està força consolidat.

La interioritat és l’espai personal on s’integren i s’unifiquen els pensaments, les creences, els sentiments. Saber-lo descobrir i valorar ens ajuda a ser persones més profundes i reflexives, obertes al sentit i a preguntes transcendents, i a trobar l’equilibri de la vida. Treballem la dimensió interior a través de petites activitats diàries a l’aula, i així poder dedicar-nos una estona a nosaltres mateixos.

Tot el professorat va fer una formació quan es va començar a implantar el projecte i la dimensió interior també l’hem estès a les nostres reunions.

Amb els alumnes més grans també podem aprofitar aquestes estones per fer reflexions de caràcter més social. L’estona de dimensió interior és d’entre 5 i 10 minuts, aproximadament.

A Infantil i Primària ho fem a primera hora de la tarda.  A Secundària i Batxillerat ho fem a les 11’30h, just després del pati. L’activitat és dinamitzada pel professorat que té classe aquestes estones.

També hi ha professorat que en fa en altres moments, com per exemple, abans d’algunes proves o bé quan ho troben necessari.