DIMENSIÓ INTERIOR
PROJECTE
DIMENSIÓ INTERIOR

L’Escola Pia de Catalunya publica el seu díptic de dimensió interior, social i emocional.

L’habitat de fer una pausa i no actuar pel primer impuls, s’ha tornat un aprenentatge crucial en la vida diària.

La intel·ligència emocional ens permet prendre consciència de les nostres emocions dels altres, tolerar les pressions i frustracions que suportem en el treball, accentuar la nostra capacitat de treballar en equip i adoptar una actitud empàtica social, que ens brindarà majors possibilitats de desenvolupament personal i social.