ESCOLA MULTILINGÜE
PROJECTE
ESCOLA MULTILINGÜE

La nostra Escola disposa del segell d’Escola Multilingüe per part de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. La nostra Escola treballa cada curs per seguir millorant en el camí iniciat fa anys amb el treball de les llengües estrangeres a diferents àmbits de l’Escola.

La certificació d’Escola Multilingüe s’atorga a les Escoles Cristianes que demostren l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, i esdevinguin una garantia d’innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

Programa d'intercanvis

Presentació intercanvis
Autorització parental
Fitxa personal
Formulari de salut
Tríptic

Dins del Projecte d’Escola Multilingüe, la nostra escola ofereix als seus estudiants de secundària de 3r d’ESO i 1r de Batxillerat la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi europeus per a potenciar les llengües estrangeres.

Només els estudiants que cursen un segon idioma estranger a 3r d’ESO: francès o alemany poden participar en l’intercanvi amb Marsella o Munic. Tots els alumnes del mateix curs, que cursen primer idioma estranger: anglès, poden participar en l’intercanvi amb Katowice, Polònia.
A 1r de Batxillerat tots els estudiants, que cursen primer idioma estranger: anglès, tenen la possibilitat de fer un intercanvi amb Groningen, Holanda.
A part de millorar la comunicació en un idioma estranger, a l’escola també creiem que un intercanvi ajuda a conèixer altres realitats i persones i a enriquir-se culturalment i personal.