ESCOLA MULTILINGÜE
PROJECTE
ESCOLA MULTILINGÜE

La nostra Escola disposa del segell d’Escola Multilingüe per part de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. La nostra Escola treballa cada curs per seguir millorant en el camí iniciat fa anys amb el treball de les llengües estrangeres a diferents àmbits de l’Escola.

La certificació d’Escola Multilingüe s’atorga a les Escoles Cristianes que demostren l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, i esdevinguin una garantia d’innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

Programa d'intercanvis 2017-18