SUMMEM a Secundària encarant el 3r trimestre

Al llarg del segon trimestre, tot l’equip de professors de Secundària hem estat immersos de ple en el projecte SUMMEM. S’estan programant itineraris des de 1r fins a 3r d’ESO, i els equips estan exprimint al màxim la seva imaginació i creativitat. Estem descobrint que és una tasca molt estimulant que al mateix temps genera moltes reflexions sobre el procés mateix. Som conscients que quan hàgim fet la primera experiència amb els alumnes, serà quan podrem valorar què estem fent bé i què caldrà revisar.

L’equip pilot de 1r d’ESO i l’equip motor ens hem centrat en fer tots els possibles per poder desplegar el nostre Itinerari quan tornem de Setmana Santa. Les tasques que hem dut a terme han estat les següents:

  • Construir l’itinerari “Que bé que vius!” i programar totes les activitats del IA a partir dels productes que hem previst i les metodologies d’aprenentatge cooperatiu. Hem concretat els objectius que volem assolir, els productes que volem que els alumnes elaborin, els continguts claus, els criteris d’avaluació i la seqüenciació i temporització de tot el projecte. A més, hem elaborat els materials didàctics que ens permetran posar en marxa l’itinerari.

Hem pres les darreres decisions metodològiques en relació a l’itinerari:

  • El pla d’equip de cada grup de treball, en el qual cada equip d’alumnes es distribuirà els càrrecs i els objectius que es planteja per assolir durant l’IA. Ens estem adonant que, perquè els alumnes facin un bon aprenentatge cooperatiu, cal tenir lligats molts aspectes del dia a dia.

  • L’avaluació: les rúbriques són la concreció dels criteris d’avaluació dels diferents productes, per tant hem dedicat esforços a concretar-les en una aplicació (Corubrics) que ens permetrà fer el seguiment de l’avaluació. Tenim previstes activitats d’autoavaluació, de coavaluació i d’avaluació del professorat, per tant una bona organització d’aquesta part de l’itinerari entenem que és bàsica.

  • Hem decidit que l’aplicació del Classroom ens pot ajudar molt a l’hora de desplegar l’itinerari, donat que és una molt bona eina que ens permetrà anar compartint les tasques que volem que l’alumnat treballi a cada sessió, així com els enllaços a materials i fonts de consulta. Les diferents prestacions que té ens donaran molt de joc en aquest projecte.

  • Hem fet la presentació en societat del nostre projecte, tant al Tasta l’Escola com a la reunió de famílies de 1r d’ESO. N’hem fet una valoració molt positiva, donat que en general el projecte ha estat ben rebut i hem sabut transmetre l’entusiasme de l’equip.

I a part de tot això, hem fet moltes reunions, virtuals i presencials, polint, retocant, discutint, decidint i enllestint els últims detalls. Escalfant motors, en definitiva.

Tot això ha estat possible gràcies a la bona predisposició del claustre i a la implicació de tots els grups de treball. Tots ens hem fet corresponsables del projecte i l’encarem amb actitud positiva.

Desitgem-nos molta sort en l’arrencada, que sapiguem ser molt aerodinàmics i que siguem capaços de sortejar l’aquaplàning que de ben segur anirem trobant. Serà, sens dubte, una cursa molt especial, la d’aquest any. Que ens vagi molt bé a tots!

L’equip motor de Secundària