El nostre NOM passa a ser durant un temps el nostre MÓN.

Està per tot arreu! És a partir d'aquest que descobrim el món del llenguatge escrit.

bookmark