PRIMÀRIA MUSICAL

Escola de Música: l’Escola Pia Balmes ofereix la possibilitat de cursar els estudis de Nivell Elemental de Música dintre de l’horari lectiu de l’Educació Primària.

PRIMÀRIA ESCÈNICA

L’Escola Pia Balmes ofereix la possibilitat d’experimentar activitats de teatre i dansa en les hores complementàries de l’Educació Primària

.

hello world!