Des de l’any 2016 l’Escola disposa de la COMISSIÓ DE LA PROTECCIÓ DEL MENOR.

Aquesta comissió fou creada per desplegar el que preveu el document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya, aprovat l’any 2012 que podeu llegir en aquest enllaç.

Aquesta comissió assumeix el compromís de gestionar tots els casos que siguin exposats a través de la bústia del menor: bustiademenors@balmes.epiaedu.cat. En funció de la naturalesa del cas serà gestionat per l’equip educatiu de l’Escola, per l’equip d’orientació o bé pels serveis socials. Es donarà compte dels casos que s’hagin detectat gràcies a la bústia en les reunions de la comissió de protecció del menor – constituïda per un membre de l’equip directiu, un membre del departament d’orientació, un pare o mare, un docent i el responsable de protecció de dades de l’Escola – en les seves reunions periòdiques.

Documents:

hello world!