ATENEM LA DIVERSITAT

Cada persona aprèn a un ritme diferent

El repte d’atendre aquesta diversitat amb èxit és cabdal per a la bona dinàmica de treball a l’aula des de totes les àrees i pel correcte creixement harmònic de cadascú.

A QUI ENS ADRECEM?

  • Alumnes
  • Famílies
  • Equip Docent
  • Professionals externs

ACTUACIONS EN HORARI ESCOLAR

  • Treball directe amb l’alumnat oferint suport amb atenció individual i de grup reduït dins i fora de l’aula ordinària.
  • Exploracions psicopedagògiques i observacions a l’aula.
  • Detecció de les diferències individuals en els àmbits intel·lectual, personal i afectiu.
  • Col·laboració en el disseny de materials didàctics específics per al tractament de la diversitat.
  • Atenció i orientació a famílies i alumnat, amb intervenció específica davant situacions personals, acadèmiques o familiars.
  • Administració d’instruments d’observació i mesura grupals d’Infantil a ESO.
  • Plans individuals per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge.
  • Atenció específica a l’excel·lència de l’alumnat.
  • Entrevistes d’orientació i derivació d’intervenció terapèutica a les famílies.
  • Administració de proves d’avaluació psicopedagògica d’habilitats cognitives, personalitat i preferències professionals a 3r d’ESO.
  • Programa online d’orientació acadèmica professional i presa de decisions a Batxillerat.
  • Programa de diversificació curricular per a l’alumnat d’ESO.
  • Assessorament al mestre en la seva pràctica pedagògica docent.
  • Contacte i coordinació amb centres i professionals externs.
hello world!