La nostra Escola està certificada amb el segell de qualitat ISO 9001:2008, i treballa per la millora continua en els serveis que us oferim, per això podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments, queixes, agraïments i propostes de millora.

hello world!