Erasmus +

Documentació legal

Sobre Erasmus+

ERASMUS+ és el programa de la Unió Europea per l’Educació, la formació, la joventut i l’esport per el període 2014-2020. En l’àmbit de l’Educació i la Formació ofereix oportunitats en tots els sectors educatius: Educació Superior, Formació Professional, Educació Escolar i Educació de Persones adultes.

Els Destinataris, entre altres, d’ ERASMUS +

  • Estudiants D’Educació Superior i Formació Professional, que desitgin estudiar, formar-se o obtenir experiència laboral en l’estranger.
  • Professorat, formadors, personal de administració que vulguin ensenyar, formar-se.
  • Organitzacions o Institucions en l’àmbit de l’Educació i formació que desitgin cooperar i intercanviar per innovar o modernitzar-se.

OBJECTIUS, entre altres, d’ERASMUS+

  • Millora de les aptituds, competències bàsiques.
  • Impulsar millores en la qualitat i en l’exelència en la innovació.
  • Millora de l’ensenyament i de l’aprenentatge de les llengües.
  • Promoure l’aparició i la conscienciació d’un espai europeu d’aprenentatge permanent.

Convocatòries Erasmus+