Benvingudes i benvinguts al canal ètic d’Escola Pia de Catalunya, una plataforma que té la finalitat de garantir el compliment dels valors i la missió de la nostra entitat.

Amb aquesta eina, aspirem a fomentar un entorn de transparència, respecte i responsabilitat, on totes i tots els membres de la comunitat puguin expressar les seves inquietuds, reportar comportaments inadequats i contribuir a construir una organització referent en valors i actituds.

Amb el compromís de totes i tots, podem construir una comunitat educativa i social compromesa amb l’excel·lència educativa i els principis ètics que ens defineixen.


A continuació, trobareu tres recursos per aconseguir aquesta fita conjuntament: la bústia de protecció d’infants i joves, el canal de denúncies regulat a la llei 2/2023 i la bústia de queixes i suggeriments.


La Bústia de protecció d’infants i joves posa a disposició de totes les persones que integren la nostra comunitat educativa -alumnat, famílies, professorat, monitoratge i personal d’administració i serveis- un canal de comunicació on poder explicar aquelles situacions que pateixin els infants i joves de la nostra entitat i que puguin afectar la seva seguretat, la seva integritat o el seu benestar, tant si es produeixen a l’Escola com fora d’aquesta.


En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, Escola Pia de Catalunya posa el Canal de denúncies a disposició de qui hi pugui tenir un interès legítim. Aquest és un sistema intern d’;informació que permet reportar, de manera confidencial i àgil, irregularitats que es puguin advertir en el desenvolupament de
l’activitat professional, i que puguin suposar infraccions de la normativa legal i/o interna de la Institució.

La identificació de la persona denunciant és totalment voluntària. Escola Pia de Catalunya i les persones responsables de gestionar aquest Canal, adoptaran en qualsevol cas les
mesures necessàries per garantir la confidencialitat i protecció de les seves dades
personals.


Hem posat en marxa una bústia on podeu aportar els vostres suggeriments i propostes de millora a fer a l’Escola. Es tracta de poder millorar amb les vostres aportacions

.

hello world!