Responent al compromís que vam adquirir amb la comunitat educativa, des de l'Escola disposem d'un Pla de llengües estrangeres per tal d'incrementar les hores de docència en aquesta llengua i ajudar a l'alumnat a assolir millors nivells en la comprensió i expressió oral.

El resum de les principals novetats d'aquest Pla es centra en:

  • Establiment de 4 hores setmanals on l'anglès serà la llengua vehicular des de Primària a Batxillerat
  • Increment de les hores d'auxiliars
  • Augment de les activitats en anglès als itineraris d'aprenentatge
  • Possibilitat de fer el batxillerat dual.
En aquesta INFOGRAFIA podeu veure les accions del PLA DE LLENGÜES ESTRANGERES

ACTIVITATS I PROJECTES


Disposem del segell d'ESCOLA MULTILINGÜE

La nostra Escola disposa del segell d'Escola Multilingüe per part de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. La nostra Escola treballa cada curs per seguir millorant en el camí iniciat fa anys amb el treball de les llengües estrangeres a diferents àmbits de l'Escola.

La certificació d'Escola Multilingüe s’atorga a les Escoles Cristianes que demostren l'aplicació d'iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el marc d'un projecte lingüístic estructurat i coherent, i esdevinguin una garantia d'innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

Oferim un PROGRAMA D'INTERCANVIS IDIOMÀTIC I CULTURAL

La nostra escola ofereix al seu alumnat de secundària de 3r d'ESO i 1r de Batxillerat la possibilitat de participar en diferents programes d'intercanvi europeus per a potenciar les llengües estrangeres.

Només l'alumnat que cursa un segon idioma estranger a 3r d'ESO: francès o alemany pot participar en l'intercanvi amb Marsella o Munic. Tot l'alumnat del mateix curs, que cursa primer idioma estranger: anglès, poden participar en l'intercanvi amb Katowice, Polònia.

A 1r de Batxillerat tot l'alumnat, que cursa primer idioma estranger: anglès, te la possibilitat de fer un intercanvi amb Groningen, Holanda.

A part de millorar la comunicació en un idioma estranger, a l'escola també creiem que un intercanvi ajuda a conèixer altres realitats i persones i a enriquir-se culturalment i personal.

Oferim el BATXILLERAT DUAL

Amb l’objectiu d’aprofundir i potenciar el multilingüisme i gràcies al conveni amb Academica Corporation -la principal institució escolar i educativa dels Estats Units i creadora del programa internacional de doble titulació "Diploma Dual"- volem oferir al nostre alumnat la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL "BATXILLERAT DUAL AMERICÀ".

Mitjançant aquest conveni, des de l’escola s’ha implementat el programa de Doble Titulació de Batxillerat Espanyol i Estatunidenc per als alumnes d’ESO que ho desitgin. Gràcies a aquest programa, l’alumnat inscrit estarà matriculat a l’escola i, simultàniament, en una High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.

El programa Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de High School dels Estats Units.

Disposem de 4 AUXILIARS DE CONVERSA

Que realitzen:

  • Suport en matèries curriculars
  • Conversa en petit grup
  • Codocència
  • Classes d'anglès avançat a Batxillerat
  • Auxilars de conversa

This is CLIL: Content and Language Integrated Learning

Within the English language improvement plan, SUMMEM gives us the opportunity to teach English integrated with other content such as social or natural sciences. This is CLIL (Content and Language Integrated Learning : " an approach in which a foreign language is used as a tool in the learning of a non-language subject in which both, language and the subject have a joint role"  as professor Marsh coined in 2006). We know it as AICLE and out of the three English hours a week in each primary group, we dedicate one hour to the SUMMEM topic of the term.

The Digital "MusiCart"

En aquests espais “virtuals” anem actualitzant, periòdicament, els continguts que apareixen a la pissarra. D’aquesta manera, també des de casa, alumnat i famílies podeu  compartir algunes de les activitats, jocs i cançons que vivim a classe.

AND, HOW ABOUT THIS?


Auxiliars de conversa 23-24

Auxiliars de conversa 23-24

Un curs més, i dins del Projecte d’Escola Multilingüe, la nostra escola torna a donar la benvinguda als i les Auxiliars de Conversa. Aquest any comptem amb 5 auxiliars que compaginen les seves tasques com a auxiliars lingüístics en les classes de llengua anglesa “speaking assistant” a Batxillerat, ESO i Cicle Superior de primària, amb […]

Storytelling with Ninny

Storytelling with Ninny

Elmer is a story about a colourful patchwork elephant who doesn’t want to be different any more. He wants to be elephant colour, like all the other elephants. Elmer discovers that his many friends love him for all his beautiful colours, his difference. He learns that his colours are what make him special.

Parlem amb la Millie i el Taylor, auxiliars de conversa

Parlem amb la Millie i el Taylor, auxiliars de conversa

Un curs més, i dins del Projecte d’Escola Multilingüe, la nostra escola torna a donar la benvinguda als i les Auxiliars de Conversa. Aquest any comptem amb 5 auxiliars que compaginen les seves tasques com a auxiliars lingüístics en les classes de llengua anglesa “speaking assistant” a Batxillerat, ESO i Cicle Superior de primària, amb […]

SUMMEM and ENGLISH

SUMMEM and ENGLISH

This was our final class of English with the students of 4A. We wanted to celebrate this by playing board games in English with small groups of the students. There were many different types of board games, which all required the players to practice their English vocabulary  about the weather, geography, and much more. This […]

Climate Change projects

Climate Change projects

In these videos, students of 5th groups were asked to present their most recent Summem project about Climate Change. In their powerpoint presentations, the groups explained different issues related to the topic, such as: climate change, pollution, fossil fuels, greenhouse effect, CO2 emissions, etc. and were challenged to find solutions to the problem. With this […]

hello world!