CONSELL ESCOLAR

Director

 • David Gallemí

Representant del titular

 • Gemma Baldrich Boix
 • Mª Teresa Sanmiguel Bertran
 • Montserrat Lari Viaplana

Representants d'alumnes

 • Marc Batista Geladó
 • Luca Meyerhans

Representants professorat

 • Virgínia Reverter
 • Mireia Vilaseca Ausàs
 • Laura Bort
 • Carles Fornàs

Representants pares i mares d'alumnes

 • Jordi Balart Badia
 • Jordi Ninot
 • Eva Verloop
 • Diana Chechas (AFA)

Representant del Personal d'Administració i Serveis

 • Anselmo Berruezo

Reunió del Consell del dia 19 de gener de 2023

 • Aprovació de l’acta de la reunió anterior amb una esmena.
 • Aprovació de la memòria del curs 2021-2022
 • Aprovació de la Programació General Anual del curs 2022-2023
 • Constitució de la comissió de convivència del Consell Escolar
 • Informació de la comissió de protecció del/la menor.
 • Informació de la comissió de coeducació
 • Informació de la direcció de l’escola.
 • Anunci de les dates del procés de preinscripció per a estudis obligatoris.

Reunió del Consell del dia 27 d’octubre de 2022

 • Aprovació de l’acta de la reunió anterior
 • Aprovació de la justificació de les quantitats rebudes en concepte de despeses de funcionament del curs 201-2022.
 • Informació de la comissió de protecció del/la menor.
 • Informació de la comissió de coeducació

Reunió del consell del dia 8 de setembre de 2022

 • Aprovació de l’acta de la reunió anterior amb una esmena.
 • Estudi i aprovació del pressupost del curs 2022-2023
 • Canvis en la plantilla de l’escola i modificacions a pagament delegat
 • Informació de la comissió de protecció del/la menor.
 • Revisió del calendari escolar aprovat en la reunió anterior a causa d’un canvi en les festes locals de Barcelona.

Reunió del consell del 27 de juny de 2022

 • Aprovació de l’acta de la reunió anterior
 • Explicació dels resultats del procés de preinscripció i matrícula per al curs 2022-2023.
 • Estudi i aprovació de l’ordre de calendari escolar i aprovació del calendari escolar per al curs 2022-2023.
 • Estudi i aprovació de les propostes de modificació del Projecte lingüístic de centre.
 • Informació de la direcció de l’escola
 • Informació de la comissió de coeducació
 • Informació de la comissió de protecció del/la menor.
hello world!