Inscripcions obertes!

Comença la preinscripció per al curs 23-24! Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb aquest correu:

PFI CUINA

Programa de Formació i Inserció (PFI) en auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Grup 1: 8 - 13:30 | Grup 2: 9 - 14:40


QUÈ SON ELS PFI?

Els programes de formació i inserció (PFI's) són cursos post obligatoris adreçats a joves d’entre 16 i 21 anys que no han promocionat la ESO i que volen continuar amb la seva formació. Són formacions que tenen com a finalitat aprendre a ser i estar donant sortides acadèmiques i professionals.

Per tant, l’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

  • En primer lloc una formació general que té com a objectiu inserir de nou l’alumnat en el sistema educatiu i donar accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà complint una sèrie de requisits. Per accedir-hi caldrà que s’obtingui un mínim d’un 4 de nota en tots els mòduls i complir amb un 70% de l’assistència.
  • En segon lloc, una formació professionalitzadora, per aquesta raó ofereix estratègies d’aprenentatge adaptades a les necessitats de l’alumnat. A més, faciliten que els jovesfacin pràctiques per conèixer de primera mà el món laboral.
  • Per últim, una formació integral de la persona basada en actituds. Aquestes actituds se centren d’entrada a desenvolupar la personalitat: ser reflexiu, responsable, autònom i crític. I també en actituds de treball que serveixen per millorar la societat: ser respectuós, moral/ètic i compromès.
  • A més obtindràs la qualificació professional completa HOT091_1: Operacions bàsiques de cuina.

El PFI es desenvolupa a través de tres mòduls de caràcter obligatori i està orientat a enfortir les competències professionals requerides per a treballar com a professional bàsic en cuina i serveis de restauració. Aquest PFI es troba dins la família professional d’Hoteleria i Turisme.

L’equip de docents dels PFIs està format per professorat de secundària i professionals de les especialitats escollides, per això destaquem el seu tarannà pràctic.

Les tutories són espais on es guia i s’orienta els alumnes perquè la formació sigui el més harmoniosa i enriquidora possible, ja que acompanyar-los és una tasca primordial. Es realitza un acompanyament i seguiment de la inserció laboral i educativa segons l’itinerari personal de cada jove un cop finalitzat el curs acadèmic.

La durada dels PFIs és de 1.000 hores distribuïdes en un curs acadèmic, de setembre a juny de les quals 180 són hores de pràctiques obligatòries a empreses. Les 820 hores restants són de formació teòrica i pràctica a l’Escola.

La nostra escola afegeix el projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, amb el treball interdisciplinari contextualitzat i adaptat per a cada especialitat aplicant noves metodologies de treball dins l’aula i el treball cooperatiu, que posen l’alumnat com a centre del procés d’aprenentatge.

ÉS UN CURS SUBVENCIONAT PEL DEPARTAMENT - GRATUÏT I SENSE CAP COST.

*No s’haurà de pagar cap despesa ni de matrícula, mensualitat, material, uniforme i altres.

Comença la preinscripció per al curs 23-24! Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb berta.sevilla@balmes.epiaedu.cat


ESPAI ERASMUS+

Possibilitat ERASMUS+ FCT postgraduat a algun país d’àmbit europeu.

  • Llistat d'admesos i no admesos entrevistes
  • Llistat seleccionats provisional
  • Possibilitat ERASMUS+ FCT postgraduat a algun país d’àmbit europeu.

  • Llistat d'admesos i no admesos entrevistes
  • Llistat seleccionats provisional
  • hello world!