L'ESCOLA PIA BALMES FORMA PART DEL GRUP DE CENTRES DE L'ESCOLA PIA DE CATALUNYA I QUE TREBALLA CONJUNTA I COORDINADAMENT AMB UN PROJECTE EDUCATIU COMÚ.

Aquest projecte s’emmarca en el nostre estil metodològic que actua com a marc de referència i que mostra l’opció educativa i el compromís de treball que tenim tots els centres educatius escolapis.

L'Escola cerca la millora continua de tots els àmbits i serveis i està reconeguda en:

MISSIÓ

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país.Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

VALORS

La nostra escola és:

 • OBERTA: Oferim un servei d’interès públic, que respon al repte que tota persona té a l’educació.
 • ACOLLIDORA: Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
 • INNOVADORA: Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.
 • PARTICIPATIVA: Promovem la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.
 • ARRELADA: Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.
 • TRANSFORMADORA: No ens limitem a reproduir models socials i culturals, sinó que generem el progrés de les persones i de la societat.

UNA OFERTA EDUCATIVA COMPLETA

 • Educació Infantil: dels 3 als 6 anys (etapa concertada)
 • Educació Primària: dels 6 als 12 anys (etapa concertada)
 • Educació Secundària Obligatòria: dels 12 als 16 anys (etapa concertada)
 • Batxillerats: dels 16 als 18 (etapa privada)
 • Formació professionalitzadora: PFI de cuina

EL NOSTRE ESTIL METODOLÒGIC

Marca la pauta d’actuació per al nostre treball escolar.
Explicita el projecte d’home i dona que volem i defineix uns instruments concrets de treball per facilitar una pràctica educativa a l’aula, cada vegada més coherent i propera als nostres principis

Les actituds i les habilitats, que ens proposem de promoure en el nostre alumnat, són objecte d’ensenyament-aprenentatge en totes les àrees i des de tots els àmbits de l’escola, s’hi col·labora perquè cada alumne i alumna les adquireix.

CARÀCTER PROPI DE L'ESCOLA

L’Escola Pia de Catalunya entén l’educació com un procés permanent de creixement que desenvolupa de manera progressiva i harmònica totes les capacitats (físiques, espirituals, intel·lectuals i afectives) de la persona, en ordre a la seva maduresa i a la seva participació en la vida social i en la humanització del món en què viu. Per això, treballa per aconseguir que els educands esdeviguin:

 • 1. Persones plenes de vida, una vida experimentada com a bona notícia gràcies a la inspiració cristiana, una vida que es pot descobrir, aprofundir, compartir i celebrar en comunitat.
 • 2. Persones responsables de la seva pròpia vida i que es preocupen per la dels altres i també pel medi on viuen, d’acord amb el compromís ètic que brolla de l’evangeli.
 • 3. Persones amb criteri propi per comprendre i fer-se càrrec de la realitat que els envolta gràcies al progrés cultural, social, científic i tècnic.
 • 4. Persones reflexives i madures que coneixen les seves capacitats i limitacions, amb gust per la descoberta i per créixer de manera harmònica i realista.
 • 5. Persones autònomes i lliures protagonistes de la seva pròpia formació permanent.
 • 6. Persones sociables i respectuoses capaces d’estimar la cultura pròpia i de valorar l’aliena i tot allò que dignifica la persona.
 • 7. Persones participatives, altruistes i creatives, capaces de perdonar i de rectificar, disposades a aportar elements de millora a la societat amb el seu diàleg crític i respectuós.
hello world!