Escola Pia de Catalunya

ESCOLA PIA CATALUNYA

L’Escola Pia som un grup de vint centres arreu de Catalunya.

Amb un fort sentiment de col·lectiu pretenem potenciar, tot conservant la singularitat de cada escola, un Caràcter propi i un Estil educatiu comú que ens caracteritza. Una organització amb unes polítiques de treball comunes que ens permeten avançar millor davant dels reptes educatius actuals.

Institucions Educatives
ADHARA
SERVEI SOLIDARI
EDUCACIÓ SOLIDÀRIA
COLÒNIES JORDI TURULL
SUMMEM
VALORS QUE FAN PERSONES
PROGRAMARI LLIURE
EL GOIG DE LLEGIR

Escola Pia al món