Orientació i Diversitat

ATENEM LA DIVERSITAT

Cada persona aprèn a un ritme diferent

El repte d’atendre aquesta diversitat amb èxit és cabdal per a la bona dinàmica de treball a l’aula des de totes les àrees i pel correcte creixement harmònic de cadascú.

A QUI ENS ADRECEM?

 • Alumnes

 • Famílies

 • Equip Docent

 • Professionals externs

ACTUACIONS EN HORARI ESCOLAR

 • Treball directe amb l’alumnat oferint suport amb atenció individual i de grup reduït dins i fora de l’aula ordinària.

 • Exploracions psicopedagògiques i observacions a l’aula.

 • Detecció de les diferències individuals en els àmbits intel·lectual, personal i afectiu.

 • Col·laboració en el disseny de materials didàctics específics per al tractament de la diversitat.

 • Atenció i orientació a famílies i alumnat, amb intervenció específica davant situacions personals, acadèmiques o familiars.

 • Administració d’instruments d’observació i mesura grupals d’Infantil a ESO.

 • Plans individuals per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

 • Atenció específica a l’excel·lència de l’alumnat.

 • Entrevistes d’orientació i derivació d’intervenció terapèutica a les famílies.

 • Administració de proves d’avaluació psicopedagògica d’habilitats cognitives, personalitat i preferències professionals a 3r d’ESO.

 • Programa online d’orientació acadèmica professional i presa de decisions a Batxillerat.

 • Programa de diversificació curricular per a l’alumnat d’ESO.

 • Assessorament al mestre en la seva pràctica pedagògica docent.

 • Contacte i coordinació amb centres i professionals externs.