TEMPS DEL MIGDIA
TEMPS DEL MIGDIA

El servei de mitja pensió de l’escola ofereix als seus alumnes la possibilitat de dinar al centre. Disposem de cuina pròpia per a l’elaboració del menjar i d’un acurat servei tant per l’elecció i confecció dels menús com pel monitoratge que s’ofereix durant el període de descans del migdia. Cada mes es facilita el menú mensual.

MENÚ MENSUAL

Menú del mes
English version

DOSSIER INFORMATIU

Aquest document pretén informar d’aspectes bàsics del funcionament del servei de mitja pensió que anomenem temps del migdia ja que comprèn un espai i una funció més amplis que el fet de dinar a l’Escola. Ha estat realitzat de manera consensuada amb la Comissió de l’AMPA , ja que hem cregut important realitzar un document on es puguin trobar les respostes que fan arribar les famílies a l’Escola directament o a través de l’AMPA.

És un resum del Projecte Pedagògic del temps del migdia que el podeu consultar complert aquí:

El procés operatiu on està emmarcat el temps del migdia al Mapa General de Processos de l’escola és el de: EDUCACIÓ EN L’ÀMBIT NO FORMAL 0.50 (operatiu 50)

Per a qualsevol dubte i/o aclariment cal contactar amb la persona responsable del servei de mitja pensió: ramon.verges@escolapia.cat