Les mans obertes representen les reivindicacions feministes, i les frases, lemes de protesta i autoafirmació.

bookmark