• FACEBOOK
 • YOU TUBE
 • TWITTER
 • INSTAGRAM
 • PINTEREST
 • GOOGLE+
Consell escolar

Director

  • Joan Vila Farràs

Representant del titular

  • Gemma Baldrich  Boix
  • Mª Teresa Sanmiguel  Bertran
  • Josep Maria Lluch  Rovira

Representants d’alumnes

  • Xavier Purroy  Solans
  • Eduard Puig  Bonjoch

Representants professorat

  • Josep Maria Colominas  Vial
  • Sara Elisabet Solà  Carlos
  • Joaquim Gratacòs
  • Glòria Fajula  Carbonell

Representants pares i mares d’alumnes

  • Aurora Rué  López
  • Enric González  Duran
  • Jordi Balart  Badia
  • Maria del Tura Folch (AMPA)

Representant Personal d’Administració i serveis (PAS)

  • Gregoria Fernández  Merino

Reunió Consell Escolar 14 de desembre de 2016 a les 18h

 • Es llegeix i s’aprova sense esmenes l’acta de la reunió anterior.

 • Queda constituït el nou consell escolar, prèvia lectura de les actes d’elecció dels membres representants dels diversos sectors.

 • Es fa explicació de la normativa del consell lliurant-se documentació al respecte ( vegi’s document ” Fem escola. 29 preguntes sobre el Consell Escolar FECC”).

 • Es proposa a tots els membres i s’accepta treball en el marc del debat Ara és demà sobre el futur de l’educació al nostre país que organitza el Consell Escolar de Catalunya.