DIA A DIA – ESTIU 2020
INFORMACIÓ GENERAL
MENÚ CASAL D'ESTIU
PLA DE CONTINGÈNCIA I SEGURETAT

Us compartim el dia a dia de les ACTIVITATS D’ESTIU 2020

ÀLBUM CASAL ARTÍSTIC
ÀLBUM SUPEREM REPTES
ÀLBUM TALLER CINEMA
ÀLBUM ROTLLANA BALMES