Avui, dimarts 8 de març, és el DIA DE LA DONA.

És per això que hem preparat una activitat per fer amb tot l'alumnat de l'Escola.

Les narracions que us presentem com a material de treball i reflexió tenen l’objectiu de fer visibles els comportaments no corresponsables que es donen en l’àmbit familiar i els efectes negatius i discriminatoris que tenen com a resultat. 

En aquest sentit, els contes plantegen tres finals alternatius per tal que sigui l’alumnat qui avaluï quina opció seria la més corresponsable i quins serien els beneficis per a totes les persones. 

bookmark