El 29 d'abril es celebra el dia internacional de la dansa i l'Anna Casacuberta comparteix els eixos bàsics de la dansa a la nostra Escola. 

Anna Casacuberta
Especialista de dansa

Per què la Dansa a l’escola?
La nostra escola ofereix una educació artística en fer  el projecte de la Primària musical i la Primària escènica. La Dansa no hi podia faltar  com a pont i complement entre la música i el teatre.

La Dansa a les escoles inculca nous hàbits que ajuden a millorar el rendiment escolar i potencia la creativitat, perquè ens permet transformar el moviment físic en moviment creatiu.

La Dansa crea espais favorables que milloren la motivació dels alumnes per aprendre; ajuda a integrar i entendre els conceptes nous i relacionar-los i afavoreix l’adquisició de competències bàsiques i de les capacitats clau del currículum educatiu.

L’art ha d’estar a l’escola i la Dansa és l’art del moviment.

La Dansa es basa en l’experiència corporal, la percepció, la presència, el contacte amb els altres, el moviment i la transformació de les relacions entre l’espai, el temps i la corporalitat. Donar un espai i un temps on els alumnes puguin compartir i expressar sensacions, emocions, escoltar el seu cos, ser creatius, expressar-se lliurement sense ser jutjats, relacionar-se a través del moviment, del contacte, del gest i la mirada; fer-los conscients de com estan col·locats, com respiren, com senten, com es mouen… els ajuda a créixer més segurs, més autònoms i més feliços.

Com ens plantegem la Dansa a l’escola?
Fem Dansa 1 hora a la setmana dins l’horari escolar, com a matèria curricular des de 1r fins a 6è de Primària.

Hi ha 5 eixos principals sobre els quals treballem:
1. Conèixer el cos
2. El moviment
3. Treballar amb l’espai
4. Musicalitat.
5. L’escolta i la relació amb els altres.

La classe s’estructura en 3 moments; una estona d’escalfament, una altra estona on es Treballa un concepte nou o es profunditza sobre algun concepte ja treballat  i una estona final de Relaxació i de posada en comú del treball que hem fet a la sessió.

Què m’aporta com a docent l’ensenyament de la Dansa a l’escola?
El primer que m’aporta és una satisfacció molt gran a nivell personal perquè em permet ensenyar una matèria que m’apassiona.

M’aporta formar part  més directament d’aquesta voluntat que té l’escola de formar en l’art i la creativitat com a motor de canvi per una societat millor i més feliç.

També m’aporta un coneixement més global dels alumnes, de la seva personalitat  i poder ajudar-los en el seu creixement com a persones.

Em permet també tenir relació amb els aprenentatges que els alumnes estan fent a l’aula i poder ampliar i consolidar millor aquests coneixements a través del moviment.

bookmark