L'Anna Jolonch, directora de LID Barcelona, és una de les expertes consultades per TV3, en aquest reportatge que explica les diferències de resultats PISA a les escoles. "Una bona direcció de centre pot millorar fins a un 20% els resultats de l'alumnat", segons Jolonch. 

Mireu notícia completa i reportatge aquí.

La formació en lideratge pedagògic de les direccions és un dels aspectes que, tal i com diuen les expertes, ajuda a marcar la diferència. 

“ el lideratge compta “ 

“ Fins a un 20% dels resultats dels alumnes poden millorar passant d’una direcció mediocre a una direcció excelent” 
.. 
“Una direcció que pugui prendre decissions, que pugui triar l’equip”…

La formació en lideratge pedagògic dels equips directius novells de l’Escola Pia.

La Rosa Maria, directora acadèmica d'infantil i primària de l'escola ens dona la seva opinió:

És un privilegi, com a treballadora de l’escola Pia Balmes, rebre durant dos cursos la formació del Programa de desenvolupament directiu. 
Tenim l’oportunitat de formar-nos, de compartir i poder reflexionar plegats amb altres companys i companyes de la resta de l’escola Pia de Catalunya, que també estan dins dels equips directius, de quins són els objectius de les direccions pedagògiques.
En aquesta sessió ens vam parlar sobre el lideratge directiu. Després de treballar en equips  durant el matí, vaig poder fer una autoavaluació sobre com acompanyo al meu claustre i com desenvolupo la meva tasca directiva. Vaig poder identificar els meus punts forts i quins són aquells que necessito millorar i continuar treballant. 
Els directors i directores, som gestors o líders? En som l'un o l’altre? Som tots dos alhora? Com hem de ser els que tenim a càrrec nostre a un grup de persones? 
Hem de ser empàtics, propers, reflexius, crítics, flexibles, humils, hem de tenir objectius clars, ser bons planificadors, gestionar bé els recursos, generar un bon clima en el centre,… Tot això i més!
Però jo em quedo en el fet que un bon líder, és aquell que s’envolta de bons equips, de bones persones i bons professionals, en els que confia i fa créixer. Sense els meus companys i companyes, que estan cada dia a les aules acompanyant a tot l’alumnat, no seríem escola. Gràcies a tots i totes per afavorir la meva tasca directiva. Gràcies equip!
“Un bon líder és el que crea nous lideratges” 

bookmark