Hem iniciat la primera part de formació de coeducació amb l’equip docent amb la Cooperativa l'Esberla per començar a revisar la nostra tasca en aquest àmbit.

bookmark