Us compartim una guia de llenguatge no sexista:

bookmark