Per començar a caminar cap a la transformació dels patis de l’escola, iniciarem fent una diagnosi que ens permetrà conèixer què hi passa als patis i com els viuen i els senten totes les persones que l’ocupen: infants, joves, mestres i monitores de l’espai migdia. Així doncs, aquesta diagnosi ens permetrà saber quines activitats s’hi desenvolupen, quin espai ocupen, qui les fa, on es fan i quins espais són valorats com a més agradables o més conflictius entre d’altres coses.

Per a fer-ho s’utilitzaran diferents eines de diagnosi: qüestionaris, activitats a l’aula dinamitzades per mestres i professorat, grups de discussió amb representants de tots els nivells educatius i observacions directes de l’espai.

Els resultats de la diagnosi seran el punt de partida per a iniciar el procés de transformació.

bookmark