Durant unes setmanes els tindrem a la classe per observar-los, conèixer com viuen, què fan i quines semblances i diferències tenen amb nosaltres!

bookmark