Escollim Nom de la Classe perquè, tot i començar la Primària, necessitem fer un lligam amb algunes de les coses que fèiem a infantil i que encara necessitem com a grup; escollir nom de la Classe és una d'elles.

Amb el Nom de la Classe  farem un petit treball d'investigació per saber més d'ell i començar a treballar i a aprendre de forma cooperativa.

bookmark