A P3 experimentem amb el fang. Està fred? Està calent? Què passa després d’un temps?

Continuem amb la descoberta de les arts plàstiques i les sensacions que generen.

bookmark