La Raquel Paban és mestre de Violoncel de l'escola!!

Unes tisores i un bon grapat de llibres que parlen de la vida de les dones de l'historia!
Amb aquests dos ingredients la Raquel en té prou per crear auténtiques obres d'art.

Felicitats Raquel!!

bookmark