PFI CUINA

Programa de Formació i Inserció (PFI) en auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració


La finalitat del PFI (Programa Formació i Inserció) és la de proporcionar una formació bàsica i professional a aquells alumnes que no han obtingut el GES que els permeti prosseguir els seus estudis, si s’escau, en l’àmbit de la formació professional reglada, especialment en els CFGM, a través d’una prova d’accés, o bé, incorporar-se a la vida activa a partir d’aconseguir una competència professional bàsica que els faciliti l’exercici d’una activitat laboral concreta, de complexitat limitada. El PFI de l’Escola Pia Balmes es realitza amb el suport i subvenció de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Possibilitat ERASMUS+ FCT postgraduat a algun país d’àmbit europeu.

OBJECTIUS:

Els objectius generals i bàsics del PFI són:

  • Proporcionar una formació bàsica i professional que permeti als alumnes incorporar-se a la vida activa o bé prosseguir els seus estudis en la FP reglada, concretament, als CFGM.
  • Oferir una formació que prepari els alumnes interessats a prosseguir la seva formació professional reglada en els cicles formatius de grau mitjà, per mitjà de la prova d’accés.
  • Afavoir la integració dels joves davant del risc d’abandonament educatiu, per poder orientar-los cap a programes i/o itineraris formatius que els permetin inserir-se professionalment.
  • Orientar l’alumne perquè assoleixi la maduresa personal i tècnica que la societat exigeix per a prendre una decisió respecte al seu futur immediat.
  • Posar a disposició de l’alumne una formació adient perquè pugui assolir una competència professional bàsica que li faciliti l’exercici d’una activitat laboral concreta (Restauració / Hoteleria).
  • Establir un conjunt d’accions adreçades a avaluar les actituds personals i socials dels participants a fi d’educar i incidir en les conductes i actituds per a possibilitar la seva posterior incorporació al món del treball.

Convocatòria Erasmus+ 2014/2020


PFI CUINA
PFI CUINA

FORMES DE PAGAMENT

*No s’haurà de pagar cap despesa ni de matrícula, mensualitat, material, uniforme i altres.

*La subvenció serà efectiva quan el Departament d’Ensenyament aprovi l’ENS i publiqui el DOGC.

hello world!