PFI CUINA

Programa de Formació i Inserció (PFI) en auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració


QUÈ SON ELS PFI?

Els programes de formació i inserció (PFI's) són cursos post obligatoris adreçats a alumnat que no ha assolit el graduat en secundària d’entre 16 i 21 anys que vol estudiar en un futur pròxim i preparar-se pel món del treball. Per tant, són formacions que tenen com a finalitat aprendre a ser i estar donant sortides acadèmiques i professionals.

Un curs acadèmic en què s’imparteix una formació integral de la persona basada en actituds. Aquestes actituds se centren a desenvolupar la personalitat: ser reflexiu, responsable, autònom i crític i en actituds de treball per millorar la societat: ser respectuós, moral/ètic i compromès.

Una formació general que té com a objectiu inserir de nou l’alumnat en el sistema educatiu i dóna accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà acomplint una sèrie de requisits. Per accedir-hi  cal que obtinguin un mínim d’un 4 de nota en tots els mòduls i complir amb un 70% de l’assistència. 

L’equip de docents dels PFIs està format per professorat de secundària i professionals de les especialitats escollides, per això destaquem el seu tarannà pràctic.

Les tutories són espais on es guia i s’orienta els alumnes perquè la formació sigui el més harmoniosa i enriquidora possible, ja que acompanyar-los és una tasca primordial.

Es realitza un acompanyament i seguiment de la inserció laboral i educativa. Segons l’ itinerari personal de cada jove un cop finalitzat el curs acadèmic.

La nostra escola afegeix el projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, amb el treball interdisciplinari contextualitzat i adaptat per a cada especialitat aplicant noves metodologies de treball dins l’aula i el treball cooperatiu, que posen l’alumnat com a centre del procés d’aprenentatge.

La durada dels PFIs és de 1.000 hores distribuïdes en un curs acadèmic, de setembre a juny de les quals 180 són hores de pràctiques obligatòries a empreses. Les 820 hores restants són de formació teòrica i pràctica a l’Escola.


CONVOCATÒRIA ERASMUS+

Possibilitat ERASMUS+ FCT postgraduat a algun país d’àmbit europeu.

FORMES DE PAGAMENT

*No s’haurà de pagar cap despesa ni de matrícula, mensualitat, material, uniforme i altres.

*La subvenció serà efectiva quan el Departament d’Ensenyament aprovi l’ENS i publiqui el DOGC.

hello world!