EDC ( Estratègia digital de centre)

L’escola disposa de l'EDC que descriu com treballem les tecnologies aplicades al coneixement. A l’escola utilitzem la tecnologia com una eina més per a l’aprenentatge sempre que aporti un valor afegit. A ESO tenim implantat el projecte 1x1 on cada alumne treballa amb un ordinador portàtil propi; podeu consultar tota la informació al site: https://sites.google.com/balmes.epiaedu.cat/projecte1x1/

Objectius generals de cada etapa (Infantil i Primària)

Infantil P3

 • Familiaritzar-se amb l’ús de les tablets.

Infantil P4

 • Utilitzar aplicacions senzilles a les tablets de la classe.

Infantil P5

 • Assolir el control del ratolí.
 • Encendre i apagar l’ordinador.
 • Iniciar-se en el processador de textos.
 • Iniciar-se en programes gràfics (Tux Paint)
 • Utilitzar aplicacions i jocs senzills.
 • Seguir treballant amb aplicacions a les tablets.

1r de primària

 • Obrir i tancar una aplicació.
 • Imprimir documents.
 • Iniciar-se en el processador de textos.
 • Seguir treballant en alguns programes gràfics senzills (Tux Paint).
 • Usar diferents aplicacions per treballar els continguts de diferents àrees.

2n de primària

 • Crear un nou document.
 • Desar i recuperar un document amb ajut del professorat.
 • Iniciar-se en l’ús d’Internet.
 • Accedir a pàgines web prèviament seleccionades.
 • Seguir treballant en alguns programes gràfics senzills (Tux Paint).
 • Usar diferents aplicacions per treballar els continguts de diferents àrees.

3r de primària

 • Usar aplicacions didàctiques de la WEB de l’escola.
 • Usar menús i controls senzills.
 • Desar i recuperar un document amb ajut del professorat.
 • Seguir avançant l’ús del processador de textos (menús i icones noves)
 • Crear i editar un document.
 • Consolidar-se en alguns programes gràfics senzills (Tux Paint i iniciar el Paint)
 • Consolidar-se en l’ús d’Internet.
 • Accedir a pàgines web donades pel professorat per escrit.
 • Iniciar-se en realitzar presentacions multimèdia senzilles (Impress)
 • Iniciar-se en el correcte ús del teclat (jocs de mecanografia)

4t de primària

 • Usar aplicacions didàctiques de la WEB de l’escola.
 • Usar menús i controls més avançats.
 • Desar i recuperar un document sense ajut del professorat.
 • Seguir avançant en  l’ús del processador de textos.
 • Crear i editar un document.
 • Consolidar-se en alguns programes gràfics senzills ( Tux Paint, Paint ).
 • Seguir avançant en la creació de presentacions multimèdia senzilles (Impress)
 • Consolidar-se en l’ús d’Internet.
 • Accedir a pàgines web donades pel professorat per escrit.
 • Treballar el teclat. Jocs de Mecanografia

5è de primària

 • Usar menús i controls avançats.
 • Accedir a pàgines web escrivint una direcció concreta.
 • Trobar informació utilitzant els cercadors d’Internet.
 • Perfeccionament en l’ús de processador de textos.
 • Iniciar-se en l’ús d’imatges.
 • Treballar i fer bon us del correu electrònic.
 • Potenciar l’efectivitat del treball en grup.Compartir documents. Drive
 • Crear presentacions multimèdies més complexes.
 • Comunicació entre alumnes i professors. Classroom.
 • Iniciar-se en la transmissió de fitxers (penjar i descarregar)
 • Estimular l’aprenentatge a través de l’ordinador. Usar aplicacions didàctiques.
 • Realitzar activitats relacionades amb el contingut de diferents àrees.
 • Aprofitar els avantatges de la recerca d’informació a Internet.
 • Adquirir la terminologia adient del teclat i l’ordinador.
 • Seguir treballant i anant consolidant l’ús correcte del teclat. Mecanografia

6è de primària

 • Consolidar l’ús dels menús i controls avançats.
 • Accedir a informació que es trobi en suport “pen drive”, i diferenciar-la del disc dur i altres suports.
 • Accedir a pàgines web escrivint una direcció concreta.
 • Trobar informació utilitzant els cercadors d’Internet.
 • Perfeccionament en l’ús de processador de textos (text + imatge)
 • Consolidació en l’ús del correu electrònic.
 • Consolidar la transmissió de fitxers (penjar i descarregar)
 • Consolidació en la creació de presentacions multimèdies més complexes.
 • Potenciar l’efectivitat del treball en grup. Compartir documents. Drive
 • Comunicació entre alumnes i professors. Classroom
 • Estimular l’aprenentatge a través de l’ordinador. Usar aplicacions didàctiques.
 • Realitzar activitats relacionades amb el contingut de diferents àrees.
 • Aprofitar els avantatges de la recerca d’informació a Internet.
 • Adquirir la terminologia adient del teclat i l’ordinador.
 • Seguir treballant i anant consolidant l’ús correcte del teclat. Mecanografia
 • Promoure la utilització de l’ordinador com a eina creativa.
 • Iniciar-se en la creació de vídeos (tipus Movie Maker)
 • Consolidar el coneixement de la terminologia adient del teclat i dels sistema informàtic.