TEMPS DEL MIGDIA

El servei de mitja pensió de l’escola ofereix als seus alumnes la possibilitat de dinar al centre. Disposem de cuina pròpia per a l’elaboració del menjar i d’un acurat servei tant per l’elecció i confecció dels menús com pel monitoratge que s’ofereix durant el període de descans del migdia. Cada mes es facilita el menú mensual.

MENÚ MENSUAL


Normativa menjador Infantil i Primària

Normativa menjador ESO i Batxillerat

DOSSIER INFORMATIU

Aquest document pretén informar d’aspectes bàsics del funcionament del servei de mitja pensió que anomenem temps del migdia ja que comprèn un espai i una funció més amplis que el fet de dinar a l’Escola. Ha estat realitzat de manera consensuada amb la Comissió de l’AMPA , ja que hem cregut important realitzar un document on es puguin trobar les respostes que fan arribar les famílies a l’Escola directament o a través de l’AMPA.

És un resum del Projecte Pedagògic del temps del migdia que el podeu consultar complert aquí:

El procés operatiu on està emmarcat el temps del migdia al Mapa General de Processos de l’escola és el de: EDUCACIÓ EN L’ÀMBIT NO FORMAL 0.50 (operatiu 50)

Per a qualsevol dubte i/o aclariment cal contactar amb la persona responsable del servei de mitja pensió: ramon.verges@escolapia.cat