PREN-TE TEMPS:

En la celebració de St. Calassanç d’aquest dilluns 27 de novembre, compartim amb vosaltres un fragment del Memorial al Cardenal Toni (1621) sobre la importància de l’educació.

Entre aquestes famílies, en el parer general, tant d’eclesiàstics com de laics, tant de governants com de gent comuna, s’hi ha de comptar com a molt necessària, i qui sap si la primera la dels pobres de la Mare de Déu de l’Escola Pia. La seva obra apostòlica és la bona educació dels infants, de la qual depèn la resta de la vida de les persones.

Educar és molt digne, pel fet de dedicar-se a la formació conjunta de tota la persona en cos i ànima.

Molt noble, perquè és una tasca de gran valor, de la qual nosaltres ens en fem cooperadors.

Molt meritori perquè, perquè estableix i posa en pràctica un remei eficaç per a preservar del mal i per a induir i il·luminar cap al bé tots els joves.

Molt avantatjós ja que ajuda a tothom en tots els aspectes, gratuïtat, acontentant-se amb l’imprescindible, acomboiant els infants i acompanyant-los fins i tot a llurs pròpies cases.

Molt útil pels seus efectes, que es noten sovint en el canvi de vida dels nois, fins a l’extrem que no es pot reconèixer com eren abans.

Absolutament necessari, si tenim presents els mals costums i vicis que dominen els qui no han rebut una bona educació.

Molt natural, perquè tothom desitja la bona educació dels fills.

Molt raonable per als governants i per a la societat, als quals interessa en gran manera comptar amb súbdits i ciutadans per a promocionar-se i ennoblir-se amb el servei a la comunitat i amb l’exercici de les funcions cíviques.

Molt plaent. Especialment als homes i dones, que unànimement aplaudeixen i el desitgen per al seu país.

Molt gratificant per als qui són cridats a conrear aquesta vinya i a treballar en aquests sembrats abundosos.

Molt gloriós, finalment, per als qui treballaran i afavoriran amb la seva comunitat o el seu suport.

bookmark