Aquest curs hem estrenat nous espais per poder realitzar les classes d'instrument individuals de l'alumnat de Primària i Secundària Musical amb les condicions que requereix una classe d'instrument.
Entre tot l’alumnat de Primària i Secundària Musical hem decidit quins seran els noms dels nous espais d’instrument.

I els resultats han estat:
Box 1: Papageno
Box 2: Nina Simone
Box 3: Bob Dylan
Box 4: John Cage
Box 5: Vivaldi
Box 6: Mompou
Box 7: Freddie Mercury

bookmark