Dins del temari de la matèria de Tecnologia de 3r d'ESO hi ha el tema de Gestions i Disseny d'un habitatge. En les classes els alumnes aprenen quines han de ser les característiques mínimes que ha de tenir un habitatge de nova construcció perquè pugui obtenir la Cèdula d'habitabilitat que atorga la Generalitat de Catalunya tot seguint les condicions que estableix el Decret de Normes D'habitabilitat.

Com a colofó d'aquest temari es demana a tot l'alumnat que dissenyin un plànol de cotes d'un habitatge dins d'unes determinades condicions, com són, que l'han de pensar com un pis que forma part d'un bloc d'habitatges en Comunitat de veïns, distribuir tots els espais en un màxim de 70 m², ha de contenir un ascensor i una escala comunitaris. La tasca es realitza amb un editor de Dibuix Tècnic i la presentació de la tasca és telemàtica.

Finalment, tot el alumnat del curs passa a ser inspector/a de la Generalitat i valoren a l'atzar i sense saber l'autor/a del projecte a uns 20 companys/es de curs.

En aquestes imatges adjuntes hi ha part dels dissenys més ben valorats per l'alumnat del curs.

bookmark