ENS PLAU INFORMAR-VOS QUE LA 11a EDICIÓ DELS VESPRES DE RECERCA TINDRÀ LLOC EL DIJOUS 23 DE MARÇ DE 19:00 A 21:45 AL SALÓ D'ACTES DE L'ESCOLA.


Saber comunicar el procés d'aprenentatge i recerca.

JOAN VILA - DIRECTOR

Els Vespres de recerca són una referència important en la vida de la nostra escola. Des del meu punt de vista, són una mostra i un exemple de la pedagogia que volem fer i de la pedagogia que haurem de fer en el futur.

Encetem una època en què la societat haurà de trobar l’encaix entre les competències personals i les aportacions de la intel·ligència artificial en el món del coneixement, la recerca i també en el món del treball. En els darrers dies hem vist l’aparició d’una eina amb un gran potencial com el ChatGTP. Algunes persones han vist amb preocupació l’aparició d’aquesta eina d’IA. El problema no és l’aparició de noves eines, sinó l’ús que en fem. Hem de veure l’aparició d’aquests recursos com a oportunitats de millorar el nostre treball, de potenciar la nostra capacitat d’anàlisi, de dedicar menys temps a les tasques rutinàries per poder-lo invertir en tasques de més alt nivell. Per això ens cal canviar la nostra manera de treballar per aprofitar la potència d’aquestes eines. 

Comparteixo la meva visió sobre l’entrada d’aquestes eines a l’escola. Per una banda, hem de treballar   per aconseguir que l’alumnat tingui la capacitat d’utilitzar les eines d’IA disponibles atès que permetran aprofundir més en el seu treball, ja que faciliten l’accés a més fonts d’informació fiable, són eines que milloren la capacitat d’anàlisi i pel fet que minimitzen tasques mecàniques. D’altra banda, però, hem de maldar per fer créixer i assegurar que l’alumnat té la capacitat d’expressar les seves idees, tan oralment com a través de l’expressió escrita, en les llengües d’ús habitual. De fet, aquest objectiu ja és avui un dels objectius més importants amb què s’enfronta el sistema educatiu.  Tots tenim consciència de l’impacte que ha tingut la tecnologia en la competència lingüística de l’alumnat, especialment en el camp de l’expressió escrita i oral. Per això cal redoblar els esforços per fer que els nostres alumnes siguin competents en aquest camp. Per assolir aquest objectiu és necessari un bon domini de la gramàtica i de l’ortografia, que asseguri la correcció en els aspectes formals del nostre missatge, dotar-lo d’un vocabulari ampli, per disposar de les paraules més adequades per expressar les seves idees i, finalment, treballar intensament per aconseguir que l’alumnat sàpiga seleccionar les idees que vol comunicar i ordenar-les de forma lògica per tal de poder estructurar un discurs sòlid i coherent.  

Els vespres de recerca són una mostra de la forma de treballar que ha de tenir l’escola que vindrà, atès que potencia la capacitat d’aprendre sobre el tema d’estudi, potencia la capacitat de fer recerca i, sobretot, la capacitat de comunicar els resultats d’aquest procés d’aprenentatge i de recerca. 

Moltes felicitats a tots els investigadors i investigadores que ens mostren el resultat de la seva recerca, i també a tot l’alumnat d’aquesta promoció, que per raons diverses no presentaran la seva recerca. El treball de recerca ha estat per a cadascú, una experiència valuosa, font d’aprenentatge i de creixement personal. 

“L’efecte de les onades de calor marines sobre les gorgònies vermelles”

Martina Bernal Porta

Tutora: Montse Lari

“Oyvoy: Bàsquet urbà a la ciutat de Barcelona”

Marcel Bonet Pla

Tutor: Marcos Díez

“Dues cares”

Paula Calls Campaña

Tutora: Glòria Parareda

“Shakespeare, fill d’Ovidi”

Júlia Ciruelo Vila

Tutora: Esther Mauri

"Quan és el nostre cos qui parla"

Jan Contijoch Cerdà

Tutor: Miquel Sendra

“Combatiendo el cáncer con la física”

Bruno Dia Islas

Tutora: Glòria Parareda

“La revolució del grafè”

Carla Gallego Romeu

Tutora: Remei Fusté

"Mama, jo de gran vull ser cantant”

Blanca Garcia Rodríguez

Tutor: Daniel González

“Normalització de la violència en els mitjans de comunicació”

Emma Gómez Martín

Tutora: Montse Lari

La celiaquia

Laia Josa Bofarull

Tutora: Glòria Parareda 

“Esquerrans, un món al revés”

Sonia Luna Caldentey

Tutora: Cristina Sala

“Connexions animals: una vivència curativa”

Ariadna Olivé Bermúdez 

Tutor: Araceli Garcia

“Directives i empreses: Trencant el sostre de vidre”

Clara Palmés Batlle

Tutora: Itziar Carrillo

“Buscant la fórmula de l’èxit”

Anna Purroy Solans

Tutor: Miquel Sendra

“Taylor Swift: Long Story Short”

Gina Santaló Molins

Tutora: Susana Oliveros

"Pagues el preu, reps el valor. La inversió en borsa"

Jorge Serra Miguel

Tutora: Itziar Carrillo

“La violència filioparental: Adolescents Agressius, Famílies perdudes”

Jana Zarco Casanovas

Tutor: David Estrades

COM EXPLICO EL TREBALL DE RECERCA EN 5 MINUTS?

Io Valls ens fa una sèrie de vídeos per recomanar al nostre alumnat com preparar la seva presentació oral del treball de recerca.

Què farem en tots aquests vídeos?

Com m'organitzo la meva presentació?

Com estructuro el cos del discurs?

Com començo i acabo el discurs oral?

Posició corporal i gestualitat

La mirada a la càmera durant la presentació

I final, què hem fet i aconseguit?

Orientacions per a la preparació

bookmark