A les sessions de Vivències Artístiques s’ofereixen als infants contextos rics que els permeten veure, escoltar, interioritzar elements visuals, sonors i d’expressió corporal que els ajudin a conèixer i interpretar el món, expressant-se a través de múltiples oportunitats que els ofereixen els diferents llenguatges. Educar creativament genera un aprenentatge significatiu en l’alumnat, mentre que educar la creativitat contribuirà al desenvolupament del pensament divergent.

«Crear és l’emoció més intensa que podem arribar a conèixer» Anni Albers

«La CREATIVITAT és la intel·ligència divertint-se» Albert Einstein

bookmark