Bona Pasqua!

Sempre que en el món floreix un acte de vida autèntica…
ÉS PASQUA!

Sempre que la justícia triomfa sobre la voluntat de poder…
ÉS PASQUA!

Sempre que l’esforç pel bé supera la força del mal…
ÉS PASQUA!

Sempre que els individus reforcen la convivència amb lligams de relació fraterna…
ÉS PASQUA!

Sempre que l’esperança detura el cinisme i la desesperació!
ÉS PASQUA!