L’aprenentatge cooperatiu

Us adjuntem la “CONTRA” de La Vanguardia d’aquest passat dissabte on li fan una breu entrevista a David W. Johnson, un dels impulsors de l’Aprenentatge Cooperatiu, d’ell és una reflexió que marca clarament la importància i necessitat del protagonisme i centralitzat de l’alumne/a en el procés d’aprenentatge: “Aprendre és una cosa que els alumnes fan, no una “cosa” que se’ls fa a ells.”

Tot i tractant-se d’un entrevista breu, pensem que pot ser útil per donar a conèixer la importància i bondat d’aquesta estructura d’aprenentatge, un dels eixos centrals del SUṀṀEM, i alhora ressaltar-ne la coherència amb la nostra Missió.