• FACEBOOK
 • YOU TUBE
 • TWITTER
 • INSTAGRAM
 • PINTEREST
 • GOOGLE+
SUMMEM

QUÈ ÉS SUMMEM?

 • Un projecte pedagògic que dóna respostes educatives reals a un món en canvi constant.

 • Un projecte pedagògic per construir una escola on totes les persones aprenguem a aprendre i aprenguem a conviure.

QUÈ DEFINEIX EL SUMMEM?

 • L’aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat.

 • L’aprenentatge per competències: actituds i habilitats.

 • L’aprenentatge cooperatiu.

L’Escola Pia de Catalunya inicia el projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula: SUMMEM.

Web Summem
Tríptic Summem
Preguntes freqüents

L’Escola Pia Balmes ha començat a aplicar aquest projecte a les aules.

Presentació Summem 1r de Primària
Presentació Summem 6è de Primària
Presentació Summem 1r d'ESO

Notícies Summem

Notícies Summem 1r Primària
Notícies Summem 6è Primària
Notícies Summem 1r d'ESO

Un projecte per a la Interdisciplinarietat a l’aula

Treballem a partir de metodologies que potencien l’aprenentatge significatiu, construït sobre els coneixements previs, i que parteixen dels interessos de l’alumne. Pedagògicament oferim moltes propostes perquè som conscients que cada persona aprèn de maneres diverses i que el més important és que cadascú descobreixi allò que li agrada.

Volem que la nostra acció educativa doni protagonisme als alumnes, confiant-los nivells de responsabilitat adequats a la seva edat i capacitat, perquè intervinguin activament en les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

Els nostres reptes:

 • Donar més autonomia a l’alumnat i fomentar més la creativitat, canviant el model de treball a l’aula.

 • Treballar l’àmbit competencial.

 • Buscar bones formes per atendre la diversitat.

 • Connectar amb els interessos de l’alumnat.

 • Fer un ensenyament més contextualitzat i aplicat, no tan teòric. Per això dissenyen projectes interdisciplinaris, en els quals l’alumnat ha de mobilitzar coneixements adquirits en diverses àrees.

 • Ensenyar a l’alumnat a treballar en equip.

 • Fer un ensenyament més experimental i vivencial.