Tornada a l’escola (juny)

TORNADA A L'ESCOLA AL JUNY

Durant les properes setmanes anirem concretant com serà la tornada a l'escola a partir de que entrem en fase 2 probablement el 8 de juny.
En aquest espai podreu trobar els formularis d'inscripció, consultar les diferents mesures que es realitzin, com les tutories, o les entrades i sortides i altres.

PLA DE REINCORPORACIÓ AL CENTRE
Declaració de responsabilitat educació infantil
Declaració de responsabilitat 6 a 17 anys

Aspectes generals

Quan obrirà l'Escola Pia Balmes?

Quan la ciutat de Barcelona entri en fase 2.

És obligatori venir a l'escola?

En cap cas. L’assistència a l’escola és absolutament VOLUNTÀRIA.

Hi haurà activitat lectiva?

L’activitat lectiva continuarà sent exclusivament telemàtica fins a final de curs.

Quants alumnes hi haurà per grup classe?

P3 – Màxim 8 alumnes

P4 i P5 – Màxim 10 alumnes

Primària – Màxim de 13 alumnes

ESO/Batx – Màxim 15 alumnes

Quines mesures de seguretat durem a terme?

Rentat de mans. En els accessos i punts estratègics, també es disposarà de solució hidroalcohòlica.

Distància física de 2 metres.

On no es pugui assegurar el compliment de les mesures de distanciament, el personal i els alumnes hauran de portar mascareta.

L’entrada i sortida del centre serà diferenciada per grups, en intervals de 15-20 minuts.

Infantil

Formulari d'inscripció per assistir a l'escola del 8 al 19 de juny

Per poder concretar espais i mestres d’atenció necessitem saber quants alumnes utilitzaran  aquest servei, i és per això que necessitem que ens ompliu el formulari adjunt amb data límit de dimecres dia 3 de juny.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PLA DE REOBERTURA 

Aspectes a tenir en compte a partir de les directrius que cal seguir pel desconfinament

 • No hi haurà servei de menjador.

 • Sempre que sigui possible l’acollida la farà el tutor/a de cada alumne. En cas que no sigui així, la farà un altre docent d’Educació Infantil.

 • La ràtio serà la estipulada pel Departament (8 alumnes a P3, i 10 alumnes a P4 i P5)

 • La famílies no podran accedir a l’interior de l’escola per la qual cosa els mateixos docents recolliran l’alumnat a l’entrada.

 • Seguirem el protocol sanitari pel que fa a rentada de mans, distàncies de seguretat i presa de temperatura a l’entrada.

 • Les famílies que utilitzin aquest servei hauran de signar el document de Declaració Responsable. Enviant-lo per correu (carolina.adell@balmes.epiaedu.cat) o presentant-lo abans de la incorporació el primer dia. Les autoritats sanitàries exigeixen la presentació d’aquest document per reincorporar-se a l’escola.

 • Aquest servei d’acollida s’habilita per a atendre casos en que no sigui possible la conciliació entre el treball i la cura dels fills. 

 • Per a tot l’alumnat, continuaran les classes telemàtiques fins al dia 19 de juny.

Quin serà l'horari per P3, P4 i P5?

Un cop conegut el nombre d’assistents del 8 al 19 de juny, enviarem als inscrits la informació concreta d’horaris i portes d’entrada /sortida.

Primària

Tancament de curs de 1r a 5è

Hem organitzat per als alumnes que voluntàriament ho desitgin tinguin l’oportunitat de fer un tancament de la següent manera:

 •  En grups de 13 alumnes amb el tutor

 • 1 cop en una de les setmanes del 8 al 19 juny (entenent que ja ens trobarem a la fase 2  del desconfinament.)

 • En una franja de 2h 

Formulari d'inscripció

Per poder concretar espais i mestres d’atenció necessitem saber quants de vosaltres us acollirineu a aquest servei, i és per això que necessitem que ens ompliu el formulari adjunt amb data límit de dilluns dia 3 de juny.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Quin serà l'horari per 1r a 5è de Primària?

Un cop conegut el nombre d’assistents enviarem als inscrits la informació concreta d’horaris i portes d’entrada /sortida.

Aspectes a tenir en compte

Aspectes a tenir en compte a partir de les directrius que cal seguir pel desconfinament

 • El servei de menjador no estarà en actiu.

 • La famílies no podran accedir a l’interior de l’escola.

 • Seguirem el protocol sanitari pel que fa a rentada de mans, distàncies de seguretat i presa de temperatures a l’entrada.

 • Les famílies que utilitzin aquest servei hauran de signar el document de Declaració Responsable. Enviant-lo per correu (neus.nieto@balmes.epiaedu.cat) o presentant-lo abans de la incorporació el primer dia. Les autoritats sanitàries exigeixen la presentació d’aquest document per reincorporar-se a l’escola.

 • L’alumnat ha de venir proveït d’una mascareta higiènica per utilitzar-la si fos necessari. 

 • La docència telemàtica continuarà tenint en compte que la quantitat i tipus de tasques poden variar entenent que  son les darreres setmanes escolars.

Tancament de curs 6è

Proposem que els alumnes puguin participar en dues activitats tutorials per a l’orientació i tancament del curs. Aquestes activitats tutorials tindran les següents característiques

 •  En grups de 13 alumnes amb el seu tutor

 • 1 cop per setmana amb una durada de dues hores 

 • Del 8 al 19 de juny (Si s’ha declarat la fase 2 del procés de desconfinament)

 • Són voluntàries

Formulari d'inscripció

Per poder concretar espais i mestres d’atenció necessitem saber quants de vosaltres us acolliríeu a aquest servei, i és per això que necessitem que ens ompliu el formulari adjunt amb data límit de dimecres 3 dia 3 de juny.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

Quin serà l'horari per 6è de Primària?

Un cop conegut el nombre d’assistents enviarem als inscrits la informació concreta d’horaris i portes d’entrada /sortida.

Aspectes a tenir en compte

Aspectes a tenir en compte a partir de les directrius que cal seguir pel desconfinament

 • El servei de menjador no estarà en actiu.

 • La famílies no podran accedir a l’interior de l’escola .

 • Seguirem el protocol sanitari pel que fa a rentada de mans, distàncies de seguretat i presa de temperatures a l’entrada.

 • Les famílies que utilitzin aquest servei hauran de signar el document de Declaració Responsable. Enviant-lo per correu (neus.nieto@balmes.epiaedu.cat) o presentant-lo abans de la incorporació el primer dia. Les autoritats sanitàries exigeixen la presentació d’aquest document per reincorporar-se a l’escola.

 • L’alumnat ha de venir proveït d’una mascareta higiènica per utilitzar-la si fos necessari. 

 • La docència telemàtica continuarà tenint en compte que la quantitat i tipus de tasques poden variar entenent que  son les darreres setmanes escolars.

ESO

Tancament de curs de 1r a 4t d'ESO

El nostre objectiu és, d’una banda, oferir a tots i totes les alumnes i, si s’escau, a les famílies, un espai d’atenció personalitzada amb el tutor o tutora del vostre fill o filla. En cas d’estar-hi interessats, heu d’escriure un correu al tutor/a per tal que us confirmi el dia i l’hora que us rebrà. 

Per l’altra, ens fa molta il.lusió preparar una trobada de tot el grup-classe amb el seu tutor o tutora per poder fer el tancament de curs i el comiat que es mereixen. En aquest cas, l’assistència al centre serà sempre voluntària i s’hauran de tenir en compte les indicacions següents:

FAMÍLIES

Heu d’assegurar-vos que els vostres fills i filles no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós: i que, en els 14 dies anteriors, no han estat en contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible.

Haureu de signar el document de Declaració Responsable i enviar-lo per correu (a miquel.sendra@balmes.epiaedu.cat) o presentant-lo el dia que vinguin a l’escola. Les autoritats sanitàries exigeixen la presentació d’aquest document perquè l’alumnat pugui reincorporar-se a l’escola.

Les famílies no podreu acccedir a l’interior de l’escola.

ALUMNAT

L’alumnat haurà de portar  el carnet de vacunació i una mascareta higiènica per utilitzar-la quan sigui necessari. 

ESCOLA

Seguirem el protocol sanitari pel que fa a desinfecció d’espais, rentada de mans, distàncies de seguretat i presa de temperatures en entrar al centre.

Formulari d'inscripció

Per tal de preparar els espais necessaris ens aniria molt bé que emplenéssiu, abans de dimecres 3 de juny, el formulari que us adjuntem confirmant si el vostre fill/a podrà venir a l’escola el dia i l’hora proposats per a cada grup classe.

CURS

DIA

HORA

ENLLAÇ FORMULARI

1rESO A

DIVENDRES 12

9.00

FORMULARI 1 ESO A ( PAU BAYA)

1rESO B

DIVENDRES 12

10,30

FORMULARI 1 ESO B (FERRAN PERERA)

1rESO C

DIVENDRES 12

12,00

FORMULARI 1 ESO C (GLÒRIA FAJULA)

2nESO A

DILLUNS 15

9.00

FORMULARI 2 ESO A (MONTSE LARI)

2nESO B

DILLUNS 15

10,30

FORMULARI 2 ESO B (REMEI FUSTÉ)

2nESO C

DILLUNS 15

12,00

FORMULARI 2 ESO C (ANNA MUR)

3rESO A

DIMARTS 16

9.00

FORMULARI 3 ESO A (GLÒRIA PARAREDA)

3rESO B

DIMARTS 16

10,30

FORMULARI 3 ESO B (GRISELDA SERRA)

3rESO C

DIMARTS 16

12,00

FORMULARI 3 ESO C (DAVID ESTRADES)

4tESO A

DIMECRES 17

9.00

FORMULARI 4 ESO A (MARIA PIERAS)

4tESO B

DIMECRES 17

10,30

FORMULARI 4 ESO B (JESÚS CIRUELO)

4tESO C

DIMECRES 17

12,00

FORMULARI 4 ESO C (MARTA CLARAMUNT)

Batxillerat

Tancament de curs a 1r de Batxillerat

El nostre objectiu és, d’una banda, oferir a tots i totes les alumnes i, si s’escau, a les famílies, un espai d’atenció personalitzada amb el tutor o tutora del vostre fill o filla. En cas d’estar-hi interessats, heu d’escriure un correu al tutor/a per tal que us confirmi el dia i l’hora que us rebrà.

Per l’altra, ens fa molta il.lusió preparar una trobada de tot el grup-classe amb el seu tutor o tutora per poder fer el tancament de curs i el comiat que es mereixen. En aquest cas, l’assistència al centre serà sempre voluntària i s’hauran de tenir en compte les indicacions següents:

FAMÍLIES

Heu d’assegurar-vos que els vostres fills i filles no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós: i que, en els 14 dies anteriors, no han estat en contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible.

Haureu de signar el document de Declaració Responsable i enviar-lo per correu (a miquel.sendra@balmes.epiaedu.cat) o presentant-lo el dia que vinguin a l’escola. Les autoritats sanitàries exigeixen la presentació d’aquest document perquè l’alumnat pugui reincorporar-se a l’escola.

ALUMNAT

L’alumnat haurà de portar  una mascareta higiènica per utilitzar-la quan sigui necessari.

ESCOLA

Seguirem el protocol sanitari pel que fa a desinfecció d’espais, rentada de mans, distàncies de seguretat i presa de temperatures en entrar al centre.

Inscripció

Per tal de preparar els espais necessaris ens aniria molt bé que emplenéssiu, abans de dimecres 3 de juny, el formulari que us adjuntem confirmant si el vostre fill/a podrà venir a l’escola el dia i l’hora proposats per a cada grup classe.

 

CURS

DIA

HORA

ENLLAÇ FORMULARI

1rBAT C

DIVENDRES 19

10’30

FORMULARI 1BAT C (MARIBEL ROY)

1rBAT T

DIVENDRES 19

10,30

FORMULARI 1 BAT T (CARLES FORNAS)

1rBATS-H

DIVENDRES 19

12,00

FORMULARI 1 BAT S-H (ITZIAR CARRILLO)

Tancament de curs a 2n de Batxillerat

Ens fa molta il.lusió preparar una trobada de tot el grup-classe amb el seu tutor o tutora per poder fer el tancament de curs. En aquest cas, l’assistència al centre serà sempre voluntària i s’hauran de tenir en compte les indicacions següents:

FAMÍLIES

Heu d’assegurar-vos que els vostres fills i filles no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós: i que, en els 14 dies anteriors, no han estat en contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible.

Haureu de signar el document de Declaració Responsable i enviar-lo per correu (a miquel.sendra@balmes.epiaedu.cat) o presentant-lo el dia que vinguin a l’escola. Les autoritats sanitàries exigeixen la presentació d’aquest document perquè l’alumnat pugui reincorporar-se a l’escola.

ALUMNAT

L’alumnat haurà de portar  una mascareta higiènica per utilitzar-la quan sigui necessari. 

ESCOLA

Seguirem el protocol sanitari pel que fa a desinfecció d’espais, rentada de mans, distàncies de seguretat i presa de temperatures en entrar al centre.

Inscripció

Per tal de preparar els espais necessaris ens aniria molt bé que abans de dimecres 3 de juny, emplenéssiu el formulari que us adjuntem confirmant si el vostre fill/a podrà venir a l’escola el dia i l’hora proposats per a cada grup classe.

CURS

DIA

HORA

ENLLAÇ FORMULARI

2nBAT C-T

DIJOUS 18

10’30

FORMULARI 2BAT C-T (CRISTINA SALA)

2nBAT S-H

DIJOUS 18

12

FORMULARI 2BAT S-H (QUIM GRAUPERA)