L'alumnat de 2n d'ESO vam compartir ahir el resultat de la nostra recerca sobre el reciclatge de residus entre les famílies dels alumnes que estudiem aquest curs.

Hem fet recerca sobre la problemàtica dels residus, hem dissenyat un mètode per fer aquesta experimentació, hem recollit dades en fulls de càlcul, les hem presentat gràficament i hem presentat els nostres resultats per comprovar si podem validar la nostra hipòtesi o bé l'hem de rebutjar. 

bookmark