Durant aquest segon trimestre, els nens i nenes de 1r. hem dut a terme un Itinerari d'aprenentatge centrat en un ou de joguina que, al posar-lo a l'aigua s'obria i sortia de dins un dinosaure. Aquest, anava augmentat de mida i de pes dia a dia.

Aquesta joguina ha estat el punt de partida per anar treballant les diferents àrees d'aprenentatge.

Hem après moltes coses: a pesar, mesurar, fer operacions amb números superiors a 100, fer gràfiques i analitzar-les, descobrir materials que no coneixíem i l'ús que se'n fa d'ells. També hem après a buscar informació, fer hipòtesi i experimentar.

Hem descobert coses noves i hem gaudit de l'experiència. I el més important és que ho hem fet treballant cooperativament!

bookmark