Per què un ou pesa diferent a l'aire, submergit en alcohol o submergit en aigua?

Fa uns dies les noies i nois de 2n d'ESO ens vam adonar d'aquest fenomen i en l'Itinerari d'aprenentatge del SUMMEM on treballem el mètode científic, vam aplicar les diverses fases d'aquest mètode per trobar-hi una explicació.

Vam fer recerca documental i vam veure que podia ser a causa de la densitat dels líquids.

Vam formular les nostres hipòtesis i vam dissenyar diversos experiments per validar la nostra hipòtesi i vam comprovar que efectivament la diferent densitat dels fluids és la causa d'aquest fenomen, tal com descrigué Arquímedes fa 2.200 anys!

bookmark