El passat diumenge 20 de novembre, vam celebrar la Jornada SUMMEM amb totes les Escoles Pies de Catalunya. És un moment on reflexionem sobre el nostre aprenentatge cooperatiu.

La Mar i en Miquel ens expliquen Què és l'aprenentatge cooperatiu. Mestres i docents ens responen la pregunta: "Què us emporteu de la jornada SUMMEM?"

QUÈ ÉS L'APRENENTATGE COOPERATIU?

El Treball Cooperatiu és aprendre a treballar amb els companys, en equip. És aprendre que junts ho fem millor, que l’ajuda d’un i dels altres ens enriqueix a tots i ens ajuda a fer-ho millor.

El treball cooperatiu el fem en equips de 4 companys de classe. Cada membre de l’equip té una funció concreta, que fa necessari la seva actuació en l’equip.

En l’inici del Treball Cooperatiu creem els Plans d’Equip, on anotem els objectius de millora personal i els d’equip. Tots aquests objectius es van revisant i es van autoavaluant a mesura que es va treballant.

Tot plegat implica que els alumnes han de parlar, han de negociar, han d'aprendre a cedir, a arribar a acords... per tant el conflicte o la discussió serà sempre una oportunitat d’aprenentatge. El treball cooperatiu s’emmarca en la dimensió de comunicació i expressió  i en la dimensió social i de relació en el currículum, que ha posat accent en les competències.

A treballar de forma cooperativa s'aprèn, treballant-hi. És un procés progressiu d'aprenentatge que s’inicia a Educació Infantil i que continua en la resta d’etapes educatives. Requereix l’acompanyament sempre proper dels tutors/mestres, amb els equips o amb els alumnes de forma individual.

De mica en mica i amb l'experiència de tots, alumnes i mestres, aconseguim que el treball Cooperatiu sigui una realitat en totes les aules.

QUÈ T'EMPORTES DE LA JORMADA SUMMEM?

Quan un grup cooperatiu no funciona té més oportunitats d'aprenentatge, cal oferir- li més ajudes

Glòria

"Una escola de qualitat o ho és per tothom o no és de qualitat" de César Coll

Glòria

M'emporto sobretot el fet d'haver repensat aspectes cooperatius que donava per establerts, com ara definir els objectius personals, reestructurar les tutories d'equips i pensar sobre els que poden col·laborar a ajudar a tirar endavant equips que no acaben de sentir-se còmodes...

Teresa

L'Aprenentatge Cooperatiu va entrar a les nostres aules pel SUMMEM i actualment s'estén a qualsevol altre àmbit d'escola, tant de l'alumnat com del professorat. Seguim fent camí!

Josep Maria

Doncs d'avui m'emporto que anem pel bon camí i em segueixo replantejant coses que ja fem per poder seguir millorant

Mireia

Em quedo amb Les bases de l'aprenentatge cooperatiu, que ens fan reflexionar sobre per què el fem. I m'enduc les reflexions de la taula rodona sobre els càrrecs a Secundària

Anna
bookmark